tekstar-print

Kom heim

T & M: Jon Solberg
Fra albumet Svarteper (2015)

Om du e sliten og lei av deg sjølv
Om festen gjekk sin veg
Om botn av flaska bare var tom
Dynna stenn open for deg

Kom heim! Kom heim!

Om du angrar på ting du har sagt
Du veit det e slik som skjer
Om du angrar på ting du har gjort
Me e bare mennesker

Kom heim! Kom heim!

Somme sier me bare e
draumar og bein
på skyer som driv av stad
Men huset her heime har
veggar og tak
og to ungar som gjer deg
glad

Kom heim! Kom heim!

Elt vil ordne seg
Elt vil ordne seg
Me vil alltid hjølpe deg
Elt vil ordne seg
Elt vil ordne seg
Kom heim!

Om du kjempar, slutt å kjemp
Om børa e tung, slutt å ber
Du e den du e, ikkje det du gjer
Og me skal alltid vera her

Kom heim! Kom heim!