tekstar-print

Så lenge du vil

T & M: Jon Solberg
Fra albuma Røter (2014) og Svarteper (2015)

Eg passar på deg så lenge du vil
Eg passar på deg så lenge du vil
Eg passar på deg så lenge du vil
Og elt blir fint i morgo

Når eg e borte, lev dobbelt så sterkt
Når eg e borte, lev dobbelt så sterkt
Når eg e borte, lev dobbelt så sterkt
Og elt blir fint i morgo

Vit hårr du kjem ifrå, så finn du veg
Vit hårr du kjem ifrå, så finn du veg
Vit hårr du kjem ifrå, så finn du veg
Og elt blir fint i morgo

Prøv å trø varsamt, sett spor når du må
Prøv å trø varsamt, sett spor når du må
Prøv å trø varsamt, sett spor når du må
Og elt blir fint i morgo

Gje aller opp elt du vil får du te
Og elt blir fint i morgo

Eg passar på deg så lenge du vil
Eg passar på deg så lenge du vil
Eg passar på deg så lenge du vil
Og elt blir fint i morgo
Og elt blir fint i morgo
Og elt blir fint i morgo