tekstar-print

Så lenge toget fløyter

T & M: Jon Solberg
Fra albumet Så lenge toget fløyter (2018)

Så lenge toget fløyter e det stader å reise te
Og fine ting som vinkar langs skinnene
Drømmenn dine kjem nærmare og nærmare
Så lenge toget fløyter e det stader å reise te

Så lenge du trur kan du få te store ting
Gjeng du jamnt kjem du lenger enn ein som spring
Det e bra å nå ut, men det beste e å nå inn
Så lenge du trur kan du få te store ting

Så lenge hjertet slær kan du alltid vera ein venn
Bygg ei ny, om den gamle brua brenn
Du ramlar for å lære å reise deg opp igjen
Så lenge hjertet slær kan du alltid vera ein venn

Me legg att noko av kånn sjølv på stader me reiser ifrå
Ting me bare finn att om me dreg tebake for å sjå
Og plutseleg finn du ei med
augur som himmel’n heime

Så lenge toget fløyter e det stader å reise te
Og du veit at me e mange som savnar deg
Me ventar på deg, me har deg alltid i tankane
Så lenge toget fløyter e det stader å reise te