tekstar-print

Møllarvisa

T&M: Trad.
Fra albumet Et ønske (2022)

Det var nå tre gutar som tenkte på råd
Hei, hå, dei tenkte på råd
Dei tenkte på møllarens datter å få
Fiolittam lei filli jabbejabbejabb
Fiolittam lei fillijabb

Dei to tok den tree og stappa i ein sekk
Så sette dei den sekken ved møllarens bekk

Dei sette den sekken ved datteras hus
For der er det friast for rotter og mus

Men da det begynte å mørkne på
Så begynte den sekken å krabbe og gå

Å kjære mi mor du må tenne jers lys
Der er kommet røvere i ditt hus

Det er ikke tyverer i vårt hus
Det var bare katta som spente etter ei mus