tekstar-print

Vil du nå sove hos meg i natt

T&M: Trad. / M: Jon Solberg
Fra albumet Et ønske (2022)

Vil du nå sove hos meg i natt?
Sove hos meg alene
Hi og ho, so og so, sove hos meg alene

Ja, da skal du gjera meg sønner tri og ennå møy kunne vera
Hi og ho, so og so, og ennå møy kunne vera

Ja, jeg skal gjøre deg sønner tre og ennå møy kunne være
Hi og ho, so og so, og ennå møy kunne være

Så skal du gjera meg skjurter tri og ingen søm påtage
Hi og ho, so og so, og ingen søm påtage

Ja, jeg skal gjøre deg skjorter tre og ingen søm påtage
Hi og ho, so og so, og ingen søm påtage

Men da skal du gjøre meg vogger tre og ingen spon avskjære
Hi og ho, so og so, og ingen spon avskjære

Ja, eg skal gjera deg vogger tre og ingen spon avskjære
Hi og ho, so og so, og ingen spon avskjære

Så skal du telle stjernene på himmelen den klare, på himmelen den klare

Vil du nå sove hos meg i natt?
Sove hos meg alene
Hi og ho, so og so, sove hos meg alene