tekstar-print

Regel nr. 1

T & M: Jon Solberg
Fra albumet Svarteper (2015)

Regel nummer ein: Held pistolen rein
Regel nummer to: Skarp ammunisjon
Regel nummer tri: E du feig får du svi
Regel nummer fire: Elt te rett tid

Regel nummer fem: Vent te dagen kjem
Regel nummer seks: Sola i ryggen
Regel nummer sju: Du skal veta, ikkje tru
Regel nummer åtte: Det e han eller du

Me lever i ein westernfilm
Pistolar smell på raske rim
og skyt kånn dit støvet blir av
Vekk frå framtida

Regel nummer ni: Held ryggen fri
Regel nummer ti: Si det du skal si
Regel nummer ølløv: Mal gata raud
Regel nummer tolv: Et skot, ein dau