tekstar-print

Svarteper

T & M: Jon Solberg
Fra albumet Svarteper (2015)

Gvite løgner, gråe soner og svarteper

Han lova te han måtte ljuge
Han laug te han bynna å tru
Ho trudde te ho måtte tvile
og tvilte seg sjuk og sjalu

Ho tenkte: Rykter spring som rotter
med svartedau og pest
Han tenkte: Skal du nå te toppen
må du ljuge og banne best

Gvite løgner, gråe soner og svarteper

Ho tenkte: Heile verda
spinn rondt og lyg seg te fant
Han tenkte: Eg lyg ikkje
eg bare pussar på det som e sant

Ho kviskra te ho måtte rope
Ho ropa te det blei et skrik
Han putta sanning i ørunn’
og gjekk over lik

Gvite løgner, grå soner og svarteper

Sjela slit ut hjertet
mens publikum benkar seg
Hjertet slit ut sjela
Håkken stenn ein ronde te?

Ho sa: Om eg e et tråppetrinn
e det i tråppa te helvete
Han sa: Eg veit det, kjære
Skal me ta følgje på vegen ned?

Gvite løgner, grå soner og svarteper