tekstar-print

Stålstrengsolnedgang

T & M: Jon Solberg
Fra albumet Svarteper (2015)

Stålstrengsolnedgang
Nystemt sommarsmak
Skyfri raudvinsang
vers med stjernetak

Eg ser bare deg

På byen ein ludagskveld
når festen skummar gvitt
På stigar ingen gjeng
når eg ropar navnet ditt

Eg ser bare deg

I elt som ein gong var
og elt det som skal bli
I draumane du la
i skrinet med hjerte i

Eg ser bare deg